Tello Edu

Addysgu STEM Arloesol

Mae’r Tello EDU yn ddrôn y gellir ei godio ac mae wedi ei gynllunio yn arbennig ar gyfer Addysg STEM.
Mae posib codio’r drôn trwy ddefnyddio ap Tello Edu, Scratch, Python ac Apple Swift Playground.
Mae’n ddelfrydol ar gyfer datblygu sgiliau datrys problemau, codio, sgiliau cyfrifiadurol a sgiliau bywyd go-iawn. Mae’r Tello Edu yn datblygu a chynyddu sgiliau mathemategol a gwyddonol ac mae’n rhwydd iawn gwahaniaethu’r gwaith ar gyfer lefelau a galluoedd gwahanol.
Mae’r elfen addysgol yn ddi-ddiwedd ac yn ogystal mae’n dod a dimensiwn o hwyl ag ymgysylltiad i’r dysgu.

Mae’r Tello Edu ar gael mewn amryw o becynnau gwahanol trwy ein partneriaid

Pecyn Gweithgareddau Tello Edu

Mae’r Pecyn Gweithgareddau Tello Edu gan Addysg sySTEM yn cymryd mantais o ddiddordeb naturiol pobl gyda pheiriannau sy’n hedfan. Mae’r pecyn yn defnyddio ac yn datblygu cymwyseddau a sgiliau craidd pobl ifanc ac yn eu gwthio ymhellach.

Mae pob un o’r gweithgareddau yn y pecyn yn helpu datblygu sgiliau craidd disgyblion mewn Rhifedd a Llythrennedd yn ogystal a datblygu eu Meddwl Cyfrifiadurol a’u galluoedd Codio.

Mae’r pecyn yn cynorthwyo datblygiad; cyd-weithio a gwaith tim, meddwl creadigol a dychmygol, datrys problemau a meddwl yn feirniadol.

Trwy gydol y gweithgareddau yn y pecyn, bydd y bobl ifanc yn defnyddio ystod o sgiliau rhifedd, llythrennedd a chymwyseddau digidol wrth weithio mewn timau bychain i gynllunio a chyfrifo datrysiadau a chad-drefniadau hedfan ar gyfer y Tello Edu i gwblhau tasgau go-iawn o dan dô.

Mae’r pecyn yn sicrhau fod y grwpiau yn ymgasglu at eu gilydd yn rheolaidd i werthuso canlyniadau pob cam, i rannu llwyddiannau, syniadau a datrysiadau er mwyn sicrhau llwyddiant ‘dosbarth cyfan’ mewn darparu datrysiadau cyd-weithiol i’r sialensau.

Mae hyn yn helpu datblygu llif-rhydd o syniadau, cyfathrebu effeithiol, elfen gystadleuol ac hefyd ymrwymiad i lwyddiant ‘dosbarth cyfan’ wrth gyflawni’r prosiect.

Mae’r Pecyn Gweithgareddau yn cael eu gynnig fel rhan o’r Pecyn Tello Edu sy’n cael ei gyflenwi gan ein partneriaid, Drones Direct. Os hoffech chi fwy o wybodaeth am y pecyn gweithgareddau neu am y Tello Edu, gadewch eich enw a’ch neges isod os gwelwch yn dda.

Barod am Sgwrs