sySTEM Education School workshops

Dewch i hedfan gyda ni a’n Drônau!

Mae’r plant yn gweithio mewn timau bychain i gynllunio a chyfrifo datrysiadau ar gyfer tasgau drôn go-iawn o dan dô.

Byddant yn cynllunio llwybrau hedfan, amcangyfri’r pellteroedd a’r cad-drefniadau i hedfan drôn o un lleoliad i’r llall gan ddelio a rhwystrau amrywiol ar hyd y ffordd.

Mae pob grŵp wedyn yn creu dilyniannau o’u datrysiadau, yn cynhyrchu rhaglen rheoli i’w brofi ac yna’n llwytho’r rhaglen rheoli i’r drôn

UCHAFBWYNTIAU’R GWEITHDAI YSGOLION

Cysylltwch â ni i archebu gweithdy