Drone Club Wales

Hwyl Wrth Ddysgu

Mae ein Clybiau Drôn yn digwydd mewn mannau diogel o dan dô ar draws De Cymru.

Mae’r clybiau yn defnyddio ystod o dechnolegau er mwyn galluogi plant a phobl ifanc i ddysgu mwy am dechnoleg drônau a sut i hedfan drônau yn ddiogel a chyfrifol. Mae’r clybiau hefyd yn cyflwyno aelodau i hobi newydd, cyffrous a gwahanol.
Mae’r clybiau wedi eu cynllunio fel bod aelodau yn medru cymryd rhan mewn gweithgareddau grwp ac rhai unigol, sy’n datblygu eu sgiliau datrys problemau, gweithio mewn tim a’u sgiliau cymdeithasol. Mae aelodau’r clybiau yn cymryd rhan weithgar mewn dilyniant o sialensau sgiliau a rasus, sy’n gwella a datblygu eu sgiliau hedfan!

Uchafbwyntiau Clybiau Drôn

Cyfleon Masnachfraint

Os yw drônau yn hobi gennych chi, efallai fod gennych chi ddiddordeb mewn rhedeg eich clwb eich hun!
Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth am sut i ddechrau eich clybiau drônau eich hun, peidiwch ag oedi, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Cysylltwch â ni