Cyffrous ag Arloesol

Mae Addysg sySTEM yn gydweithrediad aml-sgiliol rhwng grwp proffesiynol a phrofiadol sy’n credu’n angerddol mewn darparu gweithdai addysgol, gweithgareddau ac adnoddau STEM sy’n gyffrous, arloesol, hwyl ac sy’n hygyrch a fforddiadwy i addysgwyr ag ysgolion.

CYSYLLTWCH â NI
sySTEM Education school class

Tello Edu

Mae ein Pecyn Tello Edu i Ysgolion yn cymryd mantais o ddiddordeb naturiol pobl gyda pheiriannau sy’n hedfan. Mae’r pecyn yn defnyddio ac yn datblygu cymwyseddau a sgiliau craidd plant ac yn eu gwthio ymhellach.

DYSGWCH FWY

Gweithdai Ysgolion

Mae ein gweithdai ysgolion yn datblygu sgiliau meddwl cyfrifiadurol, datrys problemau a codio disgyblion trwy Weithdy Drônau cyffrous.

DYSGWCH FWY
sySTEM Education School workshop

Clybiau Drônau

Mae ein Clybiau Drônau yn galluogi plant ddysgu sut i hedfan Drônau mewn ffordd gyfrifol, tra hefyd yn cymryd rhan mewn rhywbeth newydd a gwahanol. Mae’r clybiau wedi eu cynllunio er mwyn i aelodau fedru cymryd rhan mewn gweithgareddau grwp ac unigol sy’n datblygu eu sgiliau datrys problemau a gwaith tim.
Lleoliadau amrywiol ar draws De Cymru

DYSGWCH FWY

Cysylltwch â ni